Blog

Psikoterapi nedir?

psikoterapistsavaspolat

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi yardıma ihtiyacı olan kişi ya da kişilerle terapist arasında gerçekleşen ve karşılıklı ilişkiye dayanan işbirliği tedavisidir. Bu tedavi edici süreç yardıma ihtiyacı olan kişiye; objektif, tarafsız ve yargısız olan biriyle her şeyi açıkça konuşma imkanı veren destekleyici bir ortam sağlar. Psikoterapi sürecinde siz ve terapistiniz soruna yol açan düşünce ve davranış kalıplarınızı tespit etmek ve bunları değiştirmek için birlikte çalışırsınız. Böylece sorunlarla baş etme becerilerinizi geliştirmiş olursunuz.

Psikoterapi hayatınızı kontrol altına almak ve sağlıklı baş etme becerileri ile zorlu durumlarla mücadele etmeyi öğrenmenizde size yardımcı olur. Psikoterapi psikologların insanların daha sağlıklı, daha etkili alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı bazı prosedür uygulamalarıdır. Psikoterapiler terapistlerin danışanlarının sorunlarının çözümü için yaptıkları çalışmalarda onlara yardımcı olur. Terapistlerin kullandığı bilişsel-davranışçı terapiler, kişilerarası psikoterapiler, psikanaliz ve psikodinamik terapiler ile varoluşçu terapi gibi çeşitli psikoterapi yaklaşımları vardır. Terapistlerin uyguladıkları psikoterapi yoluyla, her yaştan insanın daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken bir hayat yaşamasına yardımcı olur.

Psikoterapist kime denir?

Psikoterapist, duygusal problemleri olan insanları tedavi etmek için eğitilmiş profesyoneller için kullanılan bir terimdir. Aldığı akademik diplomasına bağlı olarak, bir psikolog,psikolojik danışman veya psikiyatrist psikoterapist olabilir. Bu meslek sahipleri aldıkları resmi diploma ve lisanslı eğitimler sonucunda bireysel psikoterapi, grup terapisi, aile ve evlilik terapisi alanlarında çalışırlar. Bazı ülkelerde psikolog,psikolojik danışman ve psikiyatristlerin dışındaki meslek mensupları da aldıkları klinik eğitimler ve lisans izinleri ile terapi yapabilmektedirler.

Psikoterapi çeşitleri nelerdir?

Psikoterapi kavramını, duygusal problemler olan insanları tedavi etmek için uygulanan yöntemler ve tedavi süreci olarak tanımlayabiliriz.

* Bireysel psikoterapi: Psikolog ve danışanın oluşturduğu bir etkileşim sürecinde uygulanan terapi şeklidir.
* Evlilik ve aile terapisi: Eşler ve Psikolog tarafından oluşturulan bir etkileşim sürecinde uygulanan terapi şeklidir. Eşler tek tek veya birlikte terapi sürecine alınır.
* Grup terapisi: 10 ila 15 arasındaki kişiden oluşan ve psikolog rehberliğinde yürütülen terapi şeklidir. 90 dakika kadar sürmektedir.
* Psikoeğitim: Belirli konularda yapılan grupla psikolojik danışma faaliyetlerini kapsar. Madde bağımlılığı gibi konularda belirli oturup sayısınca belirli konular işlenir. Bilgilendirme yapılır. Karşılıklı etkileşimler sağlanır.

Ne zaman psikoterapi almayı düşünmelisiniz?

Psikoterapi hakkında birçok önyargı ve mitler vardır. Psikoterapi hakkında var olan butür yanlış bilgiler, insanların terapiyi denemek için isteksiz olunmasına da neden olmaktadır. Oysaki gerçek bilgiye önyargılarla hareket ederek değil deneyerek ulaşılabilir.Yaşam kaliteniz düştüğünde psikoterapi size yardımcı olabilir. Örneğin sinirlilik yaşam kalitenizi ciddi ölçülerde düşürebilir ve öfkenizin üstesinden gelmek için psikoterapi almaya gerçekten değer. Bazı insanlar kendisini uzun süredir depresif, kaygılı ya da kızgın hissettiğinde psikoterapi ararlar. Bazıları ise duygusal veya fiziksel refahına engel olan bir kronik hastalık için yardım isteyebilir. Yine bazıları da yaşamlarının bir dönemindeki olaylar nedeniyle kısa vadeli sorunlar yaşayabilirler.Örneğin bir boşanma sürecinden geçiyor olabilirler,yeni bir iş ile kendini boğulmuş hissedebilirler ya da bir aile üyesinin ölümüne kederlenebiliriler.